Home | Sitemap | Contact Us  
   

Google ScholarADVISORY COMMITTEE
Dr. Sunil Karad (Pune) Dr. B.M.Karan (BIT Mesra)
Dr. J.P.George (Pune) Dr. J.Pal Choudhary (Kalyani)
Dr. A.D.Sahasrabuddhe(Pune) Dr. J.Pal Choudhary (Kalyani)
Dr. B.P.Patil (Pune) Dr. N.C.Sarcar (Gorakhpur)
Dr. V.K.Sharma (New Delhi) Dr. S.P.Kallurkar (Pune)
Dr. S.R.Kajale (Pune) Dr. B.L.Mathur (Chennai)
Dr. V.S.Sapkal (Amravati) Dr. R.K.Tripathi (Allahabad)
Dr. S.V.Dudul (Pune) Dr. R.A.Gupta (Jaipur)
Dr. A.S.Abhyankar (Pune) Dr. D.K.Mishra (Indore)
Dr. P.Vivekanandan (Thiruvelore) Dr. K.L.Puttabudhi (Mysore)
Dr. K.Saravanan (Erode) Dr. C.R.Moghe (VNIT Nagpur)
Dr. A. G. Keskar (VNIT Nagpur) Dr. B.V.Sumangala (Banglore)
Dr. P.S.Srinivasan Tiruchengode) Dr. S.Marwaha (Longowal-Punjab)
Dr. V.Sivakumar (Erode) Dr. B.M.Patre (Nanded)
Dr. R. S. Raju (Pilani) Dr. C.Venkatesh (Erode)
Dr. Biswaroop Sarkar (Indore) Dr. Kavita Thakur (Raipur)
Dr. V.Vijayakumar (Nandyal) Dr. Ashok Kumar Sinha (New Delhi)
Dr. A.V.R.S.Sarma (Hyderabad) Dr. S.Chenthur Pandian (Namakkal)
Dr. Balbir Kumar (Delhi) Dr. T.Manigandan (Erode)
Dr. Rajendra Prasad (IIT Roorkee) Dr. G. V. K. R. Sastry(Visakhapatnam)
Dr. Mrs.Subbaraman (Sangli) Dr. H.P.Inamdar (Sangli)
Dr. M.S.Panse (VJTI Mumbai) Dr. R.Y.Udaykumar (Surathkal)
Dr. N.Vasudevan (Chennai) Dr. G.Ravi (Pondicherry)
Dr. Yaduvir Singh (Punjab) Dr. Manjaree Pandit (Gwalior)
Dr. D.S. Chaudhari (Jalgaon) Dr. Milan Nandgaonkar (Pune)
Dr. S.N. Sapali (Pune)
Dr. Harishankar Chandra (BIT Durg)
Dr. R.Madhusudan (Chennai) Dr. R. D. Kanphade (Pune)
Dr. Mir Iqbal Faheem (Hyderabad)  
Copyrights. ASCENT PUBLICATION HOUSE PUNE, INDIA
All Rights Reserved.
Best viewed in 1024 x 768 resolution.